Nyhetsbrev
 
REA
 
Tillverkare
 
Kundvagn
0 produkter
 

Uthyrning & Service

Miljön - Dagens Debattämne

"Kunskapens rot är bitter, men frukterna söta" Är ett gammalt latinskt ordspråk lika relevant idag. Det krävs lång erfarenhet och kunskap för att hitta ett system för inomhusplantering. Ett system som fungerar bra- anpassbart till den befintliga miljön.
Här är det viktigt att ta hänsyn till rumsligheten, ljusinsläpp och det kompletterande ljus som krävs.
Dessutom att ta hänsyn till vilka jordtyper och microorganismer som är en förutsättning för att växterna skall utnyttjas maximalt en effektiv reningsprocess.

Växtinredarna gröna filosofi

Service
Bra service med växternas hjälp kan skapa en fräsch och hälsosam miljö. Denna process bygger på kunskap
och lång erfarenhet. Vår metod är frukten av modern teknik i kombination med en långvarig
tradition inom växtodlingens historia. Sedan tusentals år tillbaka har man vetat att där växter trivs, trivs också människan.
I själva servicebegreppet ingår också ett flexibelt tänkande.
Omtankessyndromet och givetvis den naturliga skötseln och omsorgen.

En perfekt och fungerande service är a och o. Vår handplockade personal och medarbetare är också utvalda just för att de besitter egenskapen "gröna fingrar".

Både andligt och bildligt talat.

Kvalitet

Hur definerar vi ordet kvalitet? Engelsmännen har ett suveränt uttryck "A long lasting beauty", svårt att översätta men en defination kunde vara:
Fördjupad skönhet med åren. Varje enskild växt har sin indviduella egenskap och här krävs en omsorgfull utplockning för att få en harmoni både mellan växter och intergrationen i den övriga miljön.

Ofta det man inte pratar om / tänker på

Teknik / Under mark
För att växterna ska få så bra förutsättningar som möjligt har vi på växtinredarna tagit fram egen jord som har rot förbättring mm, Just för att dom ska få det så bra som möjligt
i sin nya miljö och frodas. Att tänka på är att ha ett balanserat system där hänsyn tas till växternas behov av ljuskällor och ljusstyrka. Valet av jord och microorganismer är
en annan viktig aspekt för att erhålla en fullvärdig reningsprocess.
Därav har växtinredarna tagit fram egen jord just för kunna hålla bästa kvalitet efter många års erfarenhet.